برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 Using Focused Tasks to Integrate Form and Meaning in EFL Classrooms
1396-02-19 09:00-12:00
Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University
2,500,000 ریال
13 Dr. Hossein Nassaji
2 Factor Analysis: SPSS & AMOS for the Students of Applied Linguistics
1396-02-19 13:30-16:30
Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University
1,500,000 ریال
1 Mahsa Farahanynia
3 Dynamic Assessment: Computerized Dynamic Assessment and the Director of Future Studies on DA
1396-02-19 13:30-16:30
Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University
1,500,000 ریال
3 Abdulbaset Saeedian
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.